Då som nu handlar det om vilka villkor som ska gälla för privata vårdbolag som etablerar sig i ett annat EU–land, är det värdlandets avtal och regler eller hemlandets som ska gälla.

Syftet med kommissionens förslag är att underlätta för patienter att få så snabb vård som möjligt. Går det inte att få snabb och bra behandling ska det vara möjligt att få vård i ett annat EU–land. Tanken är att hemlandet då ska stå för kostnaden motsvarande vad behandlingen hade kostat i det egna landet.

Bland kritikerna finns en oro över att detta kommer att påverka den offentliga vårdens standard eftersom det blir svårt att planera hur mycket vård som behövs samtidigt som en del av vårdpengarna måste användas till att betala för behandling utomlands.

Kommissionens förslag presenteras den 5 december.