Det var när mannen körde en mindre maskin i ladugården som den plötsligt välte under ett arbetsmoment. Föraren föll då av och klämdes svårt mellan maskinen och en stolpe.
Hallandspolisen började omgående utreda olyckan för att se om eventuellt brott mot arbetsmiljölagen begåtts.

Anne-Marit Överby
Anne-Marit Överby,  försäkringsansvarig på Kommunal.

– Trots att han inte var medlem i Kommunal har vi försökt hjälpa mannen som var med om den tragiska olyckan. Men vi kan inget göra eftersom hans arbetsgivare inte tecknat kollektivavtal. Därmed saknas också försäkring mot arbetsskada. säger Anne-Marit Överby, försäkringsansvarig på Kommunal.
– För att kunna betala alla vårdkostnader och täcka förlorad arbetsinkomst blev mannens hustru tvungen att sälja deras nyköpta villa i Polen, berättar Bengt Åkerblom, ombudsman på Kommunal i Halland. Det är mycket tragiskt.
Efter flera månader i koma på sjukhus i Sverige har mannen förflyttats till Polen utan att återfå medvetandet.

Gården där den polske 40-åringen arbetade ligger i Tvååker och ägs av lantbrukaren Adam Levin.
Om du tecknat kollektivavtal hade din anställde fått ersättning för arbetsskada. Varför gjorde du inte det?
– Jag tyckte det inte fanns någon anledning att skriva avtal med facket eftersom jag redan tecknat försäkringar genom LRF, en s.k. medhjälparförsäkring.
– Den typen av försäkring gäller inte för anställda, utan bara om grannar, släktingar eller goda vänner hjälper till på gården, säger Tomas Arvidsson på LRF Försäkring.
– Vi brukar uppmana våra medlemmar att teckna kollektivavtal med facket om de anställer personal. Men det är inte alla som gör det.

(Fotnot: Den här artikelns innehåll har förtydligats i det som gäller ersättningsfrågan – Klicka här