Intresset att åta sig fackliga uppdrag är också större i storstan. Många kan tänka sig att bli medlemmar även bland icke fackligt anslutna arbetare.
Drygt 5000 personer har intervjuats i serien ”Röster om facket och jobbet” om synen på facket och det fackliga medlemskapet.

De två vanligaste skälen att inte vara med i facket – att det skulle vara för dyrt eller tveksamhet till nyttan av att vara med – gäller i såväl storstad som övriga landet. Bland arbetare under 30 år i storstäderna svarar så många som var tionde, att de inte är med för att ingen har frågat. Storstadsborna avstår inte från medlemskap ”av principiella skäl”.

– Det är oerhört viktigt att vi från fackligt håll blir bättre på att tydliggöra mervärdet i det fackliga medlemskapet och fortsätter att driva på för bättre arbetsvillkor för att öka organisationsgraden, säger Leif Håkansson, LOs tredje vice ordförande.