Ett polskt par arbetade över 70 timmar i veckan och fick ut 11000 efter skatt.

– Nu är det dags att sätta stopp, anser Ylva Thörn och kräver konkret handling av både arbetsgivare, grossister, handlare och konsumentorganisationer för att tillsammans med Kommunal se till så att de migrerande arbetarna får skäliga löner och bra arbetsvillkor.

Nyligen uppmärksammade Sveriges Radios
program ”Kaliber” de polska gästarbetarna Jozef och Elwiras Ujazdowski, som säsongarbetade i tio år på en stor grönsaksodling utanför Malmö. De berättade om sina arbetsvillkor.
”Kom igen! Snabbare” och ”Varsågod och sätt er mina grisar”, är några av de förolämpande orden som vi fick höra, berättade paret.
– Det är helt oacceptabelt att människor blir behandlade på detta sätt. Kommunal har länge kämpat för att alla på arbetsmarknaden behandlas på samma sätt, att alla får samma villkor och att ingen diskrimineras, säger Kommunal förbundsordförande Ylva Thörn.

Lars-Göran Olsson, ombudsman Kommunal Skåne tog kontakt med paret Ujazdowski när de hade slutat på gården. Han krävde då av arbetsgivaren att betala ut den lön som paret gått miste om under sina tio år på gården. Det medförde att paret fick 115 000 kronor i utebliven ersättning.
Lars-Göran Olsson, berättar att förutom rena trakasserier handlar det även om löner och arbetstider som ligger långt under kollektivavtalet.

Enligt Kommunal Skåne arbetare paret Ujazdowski på gården mellan 70 och 80 timmar i veckan och fick ut 11 000 kronor i månaden efter skatt.
– Deras arbete var vitt, men paret fick aldrig betalt för övertid på kvällar och helger, utan på deras lönebesked stod det att de bara hade jobbat 40 timmar i veckan. Vi ser att ett nytt fenomen dyker upp, där gårdarna har vita anställningar, men inte betalar för övertid och fifflar med antalet timmar, berättar Lars-Göran Olsson.

Kommunal Skåne kartlade
för några år sedan de migrerande arbetarnas förhållanden på skånska gårdar. Det visade sig att problemet med migrerande arbetare som utnyttjas och trakasseras är omfattande. Majoriteten av arbetsgivarna saknade kollektivavtal. De migrerande arbetarna har ofta löner som knappt går att leva på i Sverige. Timlönerna, som ofta betalas svart, låg mellan 30 och 40 kronor. Vissa migrerande arbetare nekas betalning helt efter utfört arbete. På vissa håll var arbetsmiljön mycket dålig med allvarliga säkerhetsbrister.

– För migrerande arbetare
innebär den utsatta situationen fara för liv och hälsa förutom den förlorade inkomsten. Konsekvensen för övriga arbetare är en press nedåt på lönerna, att arbetsmiljö och andra villkor försämras genom att kollektivavtalen urholkas. Risken är påtaglig att seriösa företag som följer kollektivavtalen slås ut av oseriösa konkurrenter, säger Ylva Thörn.

Tusentals människor kommer
till Sverige varje år för att säsongsarbeta. Kommunal bedriver ett aktivt arbete för att värna deras rättigheter.  Förbundet har tagit fram en informationsbroschyr på sju språk som beskriver de viktigaste rättigheterna på den svenska arbetsmarknaden.