Tre av motionerna är förbundsmotioner
. Bland annat föreslår Kommunal att LO hittar fackliga verktyg för mer etisk och hållbar upphandling, samt att Sverige ska anta ILO–konvention 94 som säger att entreprenörer inte får erbjuda anställda sämre villkor än kollektivavtalen.

Förbundet vill att kongressen slår fast att det behövs en jämställdhetspott i avtalsrörelsen 2010. Kommunal vill även att LO tar initiativ till en diskussion om lönebildning och om det samhällsekonomiska utrymmet för ökade löner.

I motionerna från Kommunals avdelningar finns flera krav på återställare vad gäller försämringar i arbetsrätt, a–kassa och socialförsäkringar.

Förbundsstyrelsen stöder kritiken men säger nej till krav om att allt ska vara som innan alliansen tog över regeringsmakten i september 2006. Styrelsen menar att det är bättre att kräva förbättringar som går utöver vad som då gällde.

När det gäller arbetsrätten tycker förbundsstyrelsen att den ska regleras i avtal mellan fack och arbetsgivare. Snart inleds samtal mellan LO, privattjänstemännen och Svenskt Näringsliv om ett nytt huvudavtal. Då kommer bland annat frågan om strejkrätten upp på bordet.

LO har redan nu sagt nej till att ändra konfliktreglerna men kan diskutera förhandlingsreglerna om hur och när en konflikt får användas.
Men Kommunals styrelse skriver i ett utlåtande över en av kongressmotionerna att det inte kan uteslutas att det behövs göras små korrigeringar av strejkrätten.

Styrelsen stöder motioner som kräver att arbetsmiljölagen även ska gälla dem som arbetar i brukarens hem, att ersättning för politiska och fackliga uppdrag vara a–kassegrundande samt ingå i arbetsvillkoret och att gymnasieskolan ska göras mer flexibel så att det går att välja om utbildningen ska ge högskolebehörighet eller inte.

Kommunal ställer sig också bakom en motion från avdelningen i Norrbotten om att LO ska verka för en socialdemokratisk valseger 2010.