Christina Axelsson– Vi behöver fler bussförare, och de som nu går utbildning på gymnasier är klara vid 19 år men får inte börja köra förrän de fyllt 21 år. Då har de hunnit välja en annan yrkesbana.

Men är det inte så att unga förare är inblandade i fler olyckor?
– Nej, inte när det gäller bussar och lastbilar, bara personbilar.

Du vill också att fler ska kunna bli bussförare på gymnasiet. Hur då?
– Idag finns det gymnasier i en del kommuner som är profilerade och som ger D-körkort. Vi vill att de ska vara riksintagning – att elever från andra kommuner ska kunna söka dit.

Finns det inte tillräckligt med bussförare idag?
– Nej. Bussbranschen uppger att det redan idag fattas 700 förare, och om några år 5 000 förare på grund av pensionsavgångar. Och i framtiden blir kollektivtrafiken allt viktigare. Då krävs fler förare.

Varför tar socialdemokraterna i Riksdagen upp det här just nu?
– Därför att Riksdagen fattar beslut om en lag om yrkesförarkompetens. Den bygger på ett EU-direktiv. Då borde vi passa på att göra också den här förändringen.