Jag ser med ögon som inte ser.
Jag hör med öron som inte hör.
Jag springer med ben som inte bär.
Jag lever mitt liv fast jag inte är här.