’Mannens övergivna hjärta

äger samma hårda mark

som kyrkogårdens tysta stenar’