Inför vänsterpartiets kongress i juni 2008 ska medlemmarna ta ställning till ett förslag om nytt partiprogram. Det är inga stora förändringar som föreslås, främst handlar det om en mer utvecklad syn på miljö- och klimatfrågor, rasism och antirasism, bostadspolitik och vikten av att försvara grundläggande fri- och rättigheter.
I avsnittet som rör arbetsmarknadspolitiken föreslås att skrivningen ”sex timmars arbetsdag med bibehållen lön ska genomföras” ska strykas. Istället ska partiet verka för att ”normalarbetstiden ska kortas”.

Josefin Brink
Josefin Brink, riksdagsledamot (v). 

Enligt vänsterpartiets talesperson i arbetsmarknadsfrågor Josefin Brink är innebörden densamma:
– Jag tycker inte att det är någon katastrof. Läget i arbetstidsfrågan är sånt att det just nu är små, om några, möjligheter att få till stånd en arbetstidsförkortning.
Att det trots allt stryks förklarar hon med att många uppfattat det som ett ultimatum, allt eller inget.
– I riksdagen motionerar vi om en gradvis arbetstidsförkortning även om vi har sex timmar som mål. Förslaget är mer i paritet med hur vi för vår politik vilket inte betyder att vi sänkt ambitionsnivån, säger Josefin Brink.

Hon tror dessutom att mycket talar för att kongressen till skrivningen om att normalarbetstiden ska kortas kommer att addera (eller egentligen behålla) formuleringen om sextimmars arbetsdag, men i det nya programmet förvandlat till ett mål.
Vänsterpartiet vill också ”stärka förutsättningarna för att teckna och skapa bra villkor i avtal” och tycker att ”möjligheterna att kunna efterleva avtalen måste stärkas”.

Enligt Josefin Brink handlar det bland annat om att minimera otrygga anställningsformer, regelverken kring a-kassan och yttrande- och meddelarfrihet för arbetstagare.
– Det är den högst prioriterade politiska uppgiften just nu. Det handlar om att stärka de fackliga organisationerna med de medel som står till buds från politikernas sida. Det är mycket tydligt att den borgerliga regeringen med sin politik försöker underminera den fackliga organisationsgraden och förhandlingsstyrkan, säger Josefin Brink.
Kommunal som tidigare drev sextimmars arbetsdag som krav har numera förvandlat det till en ”vision”.