Bolagen vilseleder konsumenterna genom sin försäljning på Internet. Tolv av resebolagen har i förväg lagt till försäkringskostnader i totalpriset utan att konsumenten fått möjlighet att själv välja om de vill ha tilläggstjänsten. Två av bolagen bryter mot avtalsvillkor då de inte tar ansvar för kostnader för inställda flyg.