Förslaget kallas flexicurity. Vänsterpartiets EU–parlamentariker Eva–Britt Svensson vill istället kalla det flexploatering.
Hon anser att förslaget rubbar maktbalansen mellan arbetsgivare och löntagare, eftersom sämre anställningstrygghet leder till en försvagad förhandlingsposition när det gäller löner och arbetsvillkor.
EU–parlamentet föreslår till skillnad från kommissionen att i flexicurity ska fast anställning ska vara normen för anställningskontrakt.