Pappersförbrukningen och distributionen påverkar miljön. 0,7 procent av all skog som avverkas i Sverige går till katalogerna, enligt Bengt Sandin, miljöansvarig på Eniro.
Katalogen körs ut med bil och lastbil till hushållen i landet och överblivna kataloger hämtas för att återvinnas. För att minska antalet överblivna kataloger finns det nu möjlighet att gå in och avbeställa sin telefonkatalog på Eniros hemsida.