I höstbudgeten berättade regeringen om sina planer att strama åt möjligheten för deltidsarbetande att fyllnadsstämpla.
A-kasseersättningen för deltidsarbetslösa ska fås i maximalt 75 dagar, för en halvtidsarbetslös betyder det 150 dagar med ersättning.
Enligt budgeten skulle den nya regeln träda i kraft 1 januari 2008. Men nu tvingas regeringen skjuta på förändringen till den 7 april 2008.

Orsaken är en lagteknisk miss av regeringen, skriver TT. Regeringen hade trott att det skulle räcka med en ändring i en förordning, men det har visat sig att en lagändring är enda sättet för undvika kryphål.