På torsdag träffar Kommunals ombudsman i Jämtland representanter för Bergs kommun – igen.
– Vi trodde de skulle kunna få sina pengar till förra julen, säger Orvar Dahlberg på Kommunal Jämtland. Nu hoppas jag kommunen kan presentera en redovisning som medlemmarna kan acceptera – de medlemmar som vi idag vet är berörda.

Det är fortfarande oklart hur många som kan ha ersättning att kräva. Orvar Dahlberg säger att det kan röra sig om 70 – 80 personer, kommunen har nämnt siffran 20 – 30. Det är kommunanställda eller f d kommunanställda, t ex personliga assistenter och anställda på boenden inom omsorgen, som skulle ha fått jourersättning enligt ett avtal som kallas bilaga H och som kom till 1996.
– Det här ledde till att många i praktiken arbetade för många timmar och borde ha fått övertidsersättning. Men det missade kommunen, man fortsatte betala enligt den gamla ordningen, förklarar Orvar Dahlberg. Problemet är att reda ut hur mycket de anställda har fått ut och vad de istället borde ha fått. En del av verksamheterna har upphört, och många assistenter har flyttat över till assistentföretag.
Hur mycket pengar kan det röra sig om, för var och en?
– Allt ifrån 10 000 kr till 80 000 kr – eller kanske mer, det vet vi inte.
Att det har tagit lång tid beror bland annat på att de beräkningar som kommunen hittills kommit med inte har accepterats av medlemmarna.

Frågan har drivits till centrala förhandlingar och sedan kommit tillbaka till lokala förhandlingar i Berg igen.
– Vi ville lokalt börja med att driva frågan för några, för att knäcka principen, och få en ”mall”, säger Orvar Dahlberg. Sen skulle det ha blivit lättare att gå vidare med resten av gruppen. Men det blev väldiga protester, medlemmar ville att allt skulle lösas på en gång. Nu hoppas jag kommunen har en heltäckande lösning. Det har tagit alldeles för lång tid, och kommunen har inte avsatt tillräckliga resurser för att reda ut det här.

Bo Lindström är organisationschef i kommunen, och säger till Kommunalarbetaren att det handlar om cirka 25 personer, och ersättningar på några tusenlappar för de flesta, i några fall högre, upp till 40 000 kr. Men alla uträkningar är inte klara än.
– Det är faktiskt så att en del också har fått för mycket ersättning, men vi har inga planer på att kräva tillbaka det.
Varken Orvar Dahlberg eller Bo Lindström är säkra på att frågan blir helt löst efter torsdagens förhandlingar.
– Varje individ måste godkänna uppgörelsen om sin egen ersättning, det gör inte facket, förklarar Orvar Dahlberg.

Bilaga H i Allmänna bestämmelser kom till 1996.
Istället för att få en låg jourersättning under åtta timmar på natten och mer betalt om man behövde tjänstgöra, innebar avtalet att man fick betalt för fyra timmars arbete, oavsett om man blev väckt eller ej. Bilaga H finns inte i de privata avtalen.