Britt Bohlin Ohlsson– Jag planerar tillsammans med Kommunal hur vi ska uppnå mönsterarbetsplatser.

Men det har ni väl planerat länge nu?
– Ja, men vi har fått ändrade förutsättningar med en borgerlig majoritet i riket, i många kommuner och landsting. Ett mål för oss är att minska ohälsan. Det gör vi inte genom att skära ner sjukersättningen, som Alliansen gör. Inte heller genom otrygga anställningar. Vårt arbete har försvårats, men vi försöker att hitta nya verktyg här, en nystart.

Till exempel vad har försvårats?
– Rätten till heltid, där vår utgångspunkt är lagstiftning, till skillnad från Alliansen. Nu är det utförsäljning som gäller. Det påstås att det ska bli så bra för de anställda med konkurrens och att välja arbetsgivare. Inom Handels område är det många privata arbetsgivare men det har inte gett några fler heltider. Det är också en klass- och könsfråga.

Men finns det egentligen några mönsterarbetsplatser som socialdemokrater och Kommunal skapat tillsammans?
– Oj, oj, oj, du skulle bara veta. Nyköping är ett exempel. Min egen favorit är Trollhättan, som arbetar med förstärkt delaktighet, demokrati och inflytande för de anställda.

När ser du alla de mönsterarbetsplatser du drömmer om få blomma ut ordentligt?
– När vi återerövrat den politiska makten. Det är det vi planerar – ett maktskifte. Då får Kommunal helt andra förutsättningar att skapa mönsterarbetsplatser.

Och till dess?
– Då ska vi göra så gott vi kan. Vårt jobb har aldrig avstannat, bara fått förändrade villkor.

År 2005 beslöt Kommunal och socialdemokraterna att i en gemensam plattform skapa mönsterarbetsplatser.

Plattformen innehåller tio punkter:
* Heltid en rättighet – deltid en möjlighet
* Trygga anställningsvillkor
* Friska arbetsplatser genom bland annat tydligare ledarskap
* Utbildning, fortbildning och kompetensutveckling
* Gemensam värdegrund genom en dialog mellan politiker, ledare och medarbetare på varje arbetsplats
* Ny samverkansmodell mellan offentliga arbetsgivare och facket
* Ta ansvar, känna stolthet, tillit, lust och arbetsglädje
* Större inflytande över arbetstidens förläggning och sysselsättningsgrad
* Inflytande över arbetsorganisation och ekonomi
* Tydlig arbetsgivarroll i det politiska ledarskapet