Förslaget bygger på ett EU-direktiv om yrkesförarnas kompetens i Europa. Socialdemokraterna föreslår i en motion att gränsen för att få ta D-körkort (busskörkort) sänks till 18 år, och att gymnasieutbildning med riksintag skapas.
Idag finns gymnasieutbildning där man får D-körkort i vissa kommuner. Men de som gått utbildningen får inte börja köra buss förrän de fyllt 21 år.