Konsumtionen av starköl, vin och sprit skulle öka med nästan 30 procent, om det blev tillåtet att sälja i mataffärerna. Samhällskostnaden skulle öka med någonstans mellan 6 och 21 miljarder per år. (En häpnadsväckande skillnad, som beror på hur man räknar kostnaderna.) Enligt ovan nämnda annonskampanj.

Ja, det är väl tur att Bolaget finns, men Systembolaget förtiger nogsamt att lördagsöppet, självbetjäning och gererösa EU-regler för import ökat såväl deras försäljning, som drickandet av sprit mycket kraftigt de senaste tio åren. Alla svenskar över 15 år dricker 10,5 liter hundraprocentig sprit per person. Ungdomsfylleriet och skrumpleverfall ökar, liksom problemen bland unga tjejer. Antalet rattfylleriolyckor ökar. Och antalet otrivsamma hem blir allt fler, för barn i alkoholfamiljer. De glömda barnen, som folkhälsominister Maria Larsson så riktigt framhåller. 

Finlands katastrofutveckling av misshandel och död i samband med alkohol efter att spritskatten sänktes är en varningsklocka.
Liksom utvecklingen av råsupande och våldsbrott bland britterna som ökat kraftigt sedan Storbritannien införde spritförsäljning dygnet runt för två år sedan. Regeringen ångrar sig och börjar fundera på motåtgärder, rapporterar SvD 07/11/25. 

På Grönland är 12 000 av de 56 000 invånarna (!) alkoholister, skriver tidningen Motdrag 6/07,, organ för ungdomsnykterister. Grönlands myndigheter försöker hjälpa till  genom öppet hus för barn till missbrukare, men verkar i övrigt förlamade av problemets vidd. 

Nu är vi inte där. Men när McDonalds vill sälja starköl i sin restaruang i Sky City på Arlanda har en ny gräns beträtts. Den har ännu inte överskridits, för Sigtuna Kommuna har – tursamt nog – sagt nej, med motiveringen att McDonalds vänder sig till ungdomar, berättar tidningen Restauratören 50/2007. 

McDonalds har valt sin nisch, familjerestaruang. Med bollhav, leksakspåsar och allmän barnvänlighet. Där ska barn kunna leka och unga samlas utan att det sitter alkoholrusiga människor, i värsta fall föräldrar, runt, i alla fall utan att det sitter alkoholrusiga människor runt som fyllnat till på familjerestaurangens utbud. Eftersom det finns och eftersom en som gillar alkohol dricker när det finns. Och om det erbjuds är det ju  liksom okej. Att ta sig ”ett glas”.

McDonaldsföretagaren får stöd av SHR,  branschorganisationen. Det är inte förvånande, men ändå lite trist, eftersom de mycket väl kan ta ett alkoholpolitiskt ansvar. Deras svar via Gunnar Adler på SHR. i tidningen Restauratören är en from förhoppning: ”McDonalds har lagad mat enligt alkohollagens definition. Och det finns ingen grund för att anta att ett alkoholtillstånd skulle medföra alkoholpolitiska olägenheter som servering till ungdomar”. 

Sigtuna kommun gör inte heller någon alkoholpolitisk bedömning, utan talar om utbudet av mat.

Franschisetagaren Roland Edin ska överklaga. Han hänvisar till de ”många internationella gäster som vill kunna ta en öl till maten” och förtiger de många gäster som kanske är nykterister av olika skäl eller bara  uppskattar en restaurang där utbudet är alkoholfritt. Han jämför sig med de andra krogarna som han ”tappar gäster till”, ett helt obevisat påstående för övrigt. Hur mäter han det? 

Mantrat är ständigt denna ”öl till maten” eller  detta ”glas vin till maten”, dessa horder av måttlighetsdrickare som ändå inte kan vara utan sitt ”glas” någonstans. 

Några fakta från ovan nämnda exempel Storbritannien:

  • Kraftig fylla blir allt vanligare bland yngre tonåringar och vanliga par i medelklassen.
  • Antalet spritrealterade dödsfall har fördubblats de senaste 15 åren, plus en kraftig ökning av skrumpelverfall bland kvinnor.
  • I Storbritannien infördes liberalare regler med motiveringen att kontinentala dryckesvanor skulle minska stök och bråk. Men det blev tvärtom.

Fortsätt neka McDonalds att servera starköl, låt barnen få behålla en alkoholfri zon på Arlanda och alla de andra restaurangerna, som så klart skulle följa Sky City om beslutet nu ändras.

Vårda Varumärket! Starköl sunkar ner det.