Inbjudan kom för ett par månader sedan. LO har redan förklarat att det är uteslutet att diskutera själva konflikträtten. Och LO är inte heller villig att tala om försämringar av anställningstryggheten.

Däremot kan LO tänka sig att diskutera förhandlingsreglerna samt hur och i vilka situationer konflikter får användas. Detta finns redan reglerat i industriavtalet och i andra branschavtal.
Enligt Erland Olauson är det nödvändigt att LO kan samtala om förhandlingsreglerna för att arbetsgivarna ska vilja diskutera fackets hjärtefrågor.

I bakgrunden finns också alliansregeringen som har skickat signaler om att det kan bli lagstiftning, om inte parterna själva kommer överens om förhandlings– och konfliktreglerna.

I ett pressmeddelande säger LO, efter att ha tackat ja till inbjudan, att det är viktigt att motverka statlig inblandning på arbetsmarknaden.
En förutsättning för detta menar LO är att det finns kollektivavtal som täcker en så stor del av arbetsmarknaden som möjligt. Detta kräver i sin tur att facket och arbetsgivarorganisationerna har många medlemmar.
Enligt LO har fack och arbetsgivare ett gemensamt intresse av se till att det fortsätter att vara så.

LO har tidigare kritiserat arbetsgivarorganisationerna för att de passivt har tittat på eller tagit avstånd från fackliga stridsåtgärder mot arbetsgivare som har vägrat att teckna kollektivavtal, exempelvis salladsbaren i Göteborg eller mot Videomix i västra Sverige.
– Om vi är överens om att värna kollektivavtalen och i dessa avtal reglera villkoren på arbetsplatserna kan vi gå vidare och diskutera vad vi vill utveckla samarbetet kring, säger Erland Olauson.

LO vill bland annat diskutera arbetsmiljö, utbildning, hälsovård, rehabilitering, anpassade arbetsuppgifter, omplacering, hjälp till annat arbete och hur det ska gå lättare för personer utan arbetslivserfarenhet att komma in på arbetsmarknaden.
– Nu börjar en lång process där vi ska förbereda våra samtal internt och med våra motparter. Det kommer säkert att ta en lång bit in på 2008 innan vi kan vara i närheten av ett nytt huvudavtal, säger Erland Olauson.

 Huvudavtalet fyller 70 år

Det nuvarande huvudavtalet mellan LO och SAF, som Svenskt Näringsliv hette tidigare, är från 1938. Det reglerar hur avtalsförhandlingar och konflikter mellan parterna ska gå till. Svenskt Näringsliv har bjudit in till samtal om ett nytt huvudavtal. Även de privatanställdas förhandlingsorganisation, PTK, har bjudits in och tackat ja.