Kommunalarbetaren skrev nyligen om bristen på meddelarskydd i landstingen, det vill säga att privatanställda inte har rätt att yttra sig om missförhållanden utan att någon efterfrågar källan.  
Representantskapet för Kommunal Stockholm, som företräder 75 000 medlemmar, uttalar nu sin stora oro över den borgerliga alliansens politik i Stockholms läns landsting.

Kommunal befarar att
alliansens politik öppnar portarna för oseriösa arbetsgivare. Tidigare offentligt anställda blir av med sitt meddelarskydd när de får privata arbetsgivare. Deras möjlighet att slå larm i media om eventuella missförhållanden minskar. Därför kräver Kommunal att företagen ska ha både kollektivavtal och tillämpa meddelarskydd.
Vad gör regeringen för att säkerställa meddelarskyddet? undrar Ylva Johansson (s) i en interpellation (fråga i riksdagen) till socialminister Göran Hägglund.
I grunden handlar det om patientsäkerheten, säger hon.
”Man kan hamna i den absurda situationen att ett vårdföretag menar att missförhållanden eller brister klassas som ”företagshemligheter”, trots att det är helt nödvändig information för att garantera patienternas säkerhet,” enligt henne.

Även Elina Linna (v) undrar i en interpellation till justitieminister Beatrice Ask (m) vilka åtgärder regeringen tänker vidta.
”Det är redan en hård atmosfär bland de anställda i privata verksamheter som bekostas med våra skattepengar. Det är djupt oroande att det ska bli ännu värre när allt mer privatiseras i form av avknoppningar och så kallade utmaningsrätter,” säger hon. Hon är också kritisk till att meddelarskyddet tagits bort i regelboken i Vårdval Stockholm.