Från ett utsiktstorn kan man se berg och sjöar. Från ett annat sjöar och skogar. Genom att hoppa över i varandras torn kan vi upptäcka det andra ser.
– Valet att hoppa över och försöka se det den andre ser blir ett möte, man kan fatta ett beslut att dela den människans utsikt utan att ge avkall på det man själv vill, säger psykologen Anna Kåver.
Hon och psykiatern Åsa Nil­sonne har skrivit boken Till­sammans – om medkänsla och bekräftelse. I den ges verktyg för att samvaron med andra ska bli smidigare, utgångspunkten är kognitiv beteendeterapi och österländsk meditationskonst.

Hoppet över till ett annat torn blir ett sätt att påminna sig om att varje utsikt är unik. Att ta del av den andres perspektiv är ett första steg till att aktivera sin medkänsla. För att bygga en relation måste du sedan visa din medkänsla i ord, kroppsspråk och handling. Först då har du bekräftat den andre.
– Bekräftelse är inte bara att sitta tyst och känna med, vi måste få ut empatin i handling, visa och agera. Att erbjuda hjälp, säga något vänligt eller tröstande, be någon utveckla sina åsikter, se någon i ögonen under samtalet, eller att helt enkelt stanna kvar och bara lyssna är exempel på bekräftelse.
Fungerande relationer kräver medkänsla och bekräftelse. Först av allt krävs att man förstår och kan bekräfta sig själv, att lita till den egna upplevelsen och handla utifrån den.
– Har man växt upp i en miljö där man blivit lyssnad och trodd på blir det lättare att respektera sig själv. Respekterar man sig själv blir det lättare att släppa taget om sig själv och lyssna på andra, säger Anna Kåver.
I bästa fall har vi fått lära oss detta genom att andra har lyssnat på oss.
– Det hoppfulla är att vi kan träna oss hur det än har sett ut, det är aldrig för sent, säger Anna Kåver.

Rådet är att behandla
sig själv på samma sätt som en god förälder behandlar sitt barn. Lyssna nyfiket. Hur tänker jag? Hur resonerar jag?
Den som själv står stadigt har lättare att hitta balansen mellan sina behov och andras. Och värna om sin integritet.
Att bekräfta någon annan innebär att man ser att den har en egen utsikt, att man är bredd att ta hänsyn till den oavsett vad man själv tycker. Men det betyder inte att man överger sina egna värderingar. Att bekräfta behöver heller inte betyda att man håller med eller uppfyller ett önskemål.
Det finns vissa risker med bekräftelse, den kan för en del personer leda till självutplåning.
– Jobbar man i vården finns stor risk att man allt för ofta och länge befinner sig i andras torn och tappar förmågan att ta sig tillbaka till sitt eget. Man förlorar sig själv, vet inte vad man vill och hur man vill bli omhändertagen. I förlängningen är det förödande, det kan vara starten till en utmattningsdepression.
Kvinnor är särskilt utsatta tror Anna Kåver. Skälet är att kvinnor ofta fastnar i barnens utsikts­torn, sina gamla föräldrars, kanske makens och även patienternas.

Var uppmärksam på självbilden, råder Anna Kåver. Se upp om du byggt den på andras förväntningar, att du är en bra människa bara om du tillfredsställer andra.
– Att hjälpa andra är en fin sak, men i för stora doser kommer man i obalans. Var vaksam om du ofta är trött, har sömnsvårigheter, tänker på vad du inte hunnit med på jobbet, har spänningshuvudvärk, är irriterad och nedstämd.

I vården är det viktigt, anser Anna Kåver, att skapa arbets­miljöer där man bevakar och försöker att förhindra arbetskamraters utmattning.
– Den sanna bekräftelsen kan faktiskt vara obekväm i stunden. Om en arbetskamrat är taggig mot omgivningen behöver man bemöta detta och inte ducka. Berätta att man är bekymrad, lyssna och försöka förstå, erbjuda hjälp om han eller hon vill ha och behöver den. På sikt kan detta göra relationen till arbets­kamraten bättre. Ett mycket bättre alternativ än att döma och öka irritationen genom att passivt pytsa ut sin irritation bakom ryggen på kollegan.
Det gäller även relationer med en kompis, en partner, ett syskon eller ett barn.
– Vi kommer väldigt långt genom att bekräfta, det skapar goda cirklar. Jag ser dig, förstår dig och erbjuder hjälp om du vill, det ökar chansen att andra gör samma för dig.
Livet bygger på relationer med nära och kära. Men relationer kan också vara farliga. Rädsla för utanförskap kan göra att många ändå klamrar sig fast i dåliga relationer.
– Man har själv ett ansvar att vara vaksam och göra något åt relationen. Känner du dig förkrympt, rädd, orolig eller skamlig är det en varningslampa.
Anna Kåvers råd är att lyssna på känslan och respektera den.

Träna förmågan till medkänsla och bekräftelse 

1 Hoppa över i någon annans utsiktstorn. Ansträng dig för att se vad den andre ser.

2 Gör ett bekräftande uttalande. Lägg märke till hur personen reagerade. Hur fick det dig att känna dig?

3 Räkna ut hur många gånger på en dag som du bekräftat någon.

4 Räkna hur många gånger på en dag som du själv blir bekräftad. Hur kändes det? Hur svarade du?

Källa: Tillsammans, Om medkänsla och bekräftelse, Anna Kåver och Åsa Nilsonne, Natur & Kultur.

Läs mer

Tillsammans, Om medkänsla och bekräftelse, Anna Kåver och Åsa Nilsonne, Natur & Kultur.
Att leva ett liv, inte vinna ett krig. Om acceptans, Anna Kåver, Natur & Kultur.
Vem är det som bestämmer i ditt liv? Om medveten närvaro, Åsa Nilsonne, Natur & Kultur.