Lidingö kommun har brutit avtalet med äldreomsorgsföretaget Attendo på Baggeby gård Servicehus.
Att det varit underbemannat bekräftar även en av de anhöriga, Rolf Heyman. Han tycker att personalen har gjort så gott den har kunnat.
– Dessutom har de inte fått uttala sig, säger han.

Yvonne Chevallerau
Yvonne Chevallerau, ombudsman Kommunal.

Yvonne Chevallerau säger att Attendo har för många visstidsanställda och det gör det svårt att få en vård med kontinuitet. Det har också varit brist på sjuksköterskor och många chefsbyten.
– Det är ett problem om inte cheferna fungerar, säger Yvonne Chevallerau. Alla de här faktorerna påverkar verksamheten.
– Generellt är kommunerna dåliga att kontrollera att företagen följer de avtal som har träffats, tycker hon.
Hon vill inte dra alla Attendos äldreboenden över en kam. Där det fungerar bra har det också funnits bra chefer.

Anders Håkansson är regionalt skyddsombud och har gjort skyddsrond på bland annat Baggeby Gårds Servicehus.
Det tog flera månader innan han överhuvudtaget fick tid för en skyddsrond där.
– När det gäller arbetsmiljön kan Attendo dokumentera att de sköter denna genom pärmar och fina dokument, men det brister i praktiken på arbetsplatserna, säger han.

Despina Mavrokostidou är Kommunals sektionsordförande på Attendo. Hon kan inte bekräfta att det varit några problem på Baggeby Gård.
Hon säger allmänt att anställda ringer till henne. En del säger sina namn men när de talar om problemen vill de att hon garanterar att hon inte talar med deras chef.
– Då blir det svårt att göra något åt problemen, säger hon.

På Attendos hemsida beklagar marknadschef Mikael Persson att samarbetet vid Baggeby Gård tar slut på det här sättet, eftersom företaget försökt rätta till bristerna bland annat genom att anställa fler sjuksköterskor och rekryterat en verksamhetschef.
                       

Bakgrund

Det var 2001 som Partena Care - sedemera Attendo care - vann upphandlingen av vården på Baggeby Gård i Lidingö. Andra intresserade var ISS och Svensk Äldreomsorg. Partena Care låg inte lägst, det gjorde Svensk Äldreomsorg. I den kvalitetsbedömning som gjordes av anbuden fick ISS högst poäng.

Attenco Care

Företaget grundades 1987, under namnet Svensk Hemservice. 2004 köptes Capio Omsorg och 2005 Riksbyggen Serviceboende.
Idag finns företaget på ett 70-tal orter och i Danmark och Norge.
Attendo köptes 2005 av riskkapitalbolaget Bridgepoint. På den affären tjänade Attendos koncernchef Henrik Borelius, som aktieägare. 40 miljoner kronor. Företaget ägs idag av riskkapitalbolaget Nordic Capital.