Regeringens tror att det kan bli runt 5000 personer som får ett nystartsjobb inom offentlig sektor nästa år.
– Det är en prognos, 5000 under 2008 kan bli dubbelt så många eller hälften så många. Det är en rättighet för alla som uppfyller kraven, det är ingen åtgärd som har ett tak för hur många som kan komma i fråga, säger Ewa Uddén Sonnegård, statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet.

Från arbetsgivarna Sveriges Kommuner och Landsting är uppskattningen något lägre. De har inte gått ut med någon förfrågan till kommunerna, men räknar med att antalet nystartsjobb i privat sektor kan vara en riktlinje.
Den privata sektorn utgör ungefär 75 procent av arbetsmarknaden och offentlig sektor ungefär 25 procent.
Om de privata nystartsjobben blivit runt 14000 till antalet under 2007 skulle nystartsjobben inom offentlig sektor kunna hamna runt 4500, spår Torgny Ljungkvist på SKL.

Tidigare har arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin uttryckt att kravet för nystartsjobb i offentlig sektor är heltidsanställning. Den uppgiften är dock inte korrekt och arbetsmarknadsdepartementet beklagar att de tidigare uppgifterna inte var riktiga.
Den som går från arbetslöshet till ett nystartsjobb kan få såväl heltids- som deltidsanställning, i form av prov-, tillsvidare- eller visstidsanställning.

För den som redan arbetar deltid inom offentlig sektor finns dock möjligheten under 2008 att få ett nystartsjobb hos samma arbetsgivare om anställningen då är på heltid.
Av nystartsjobben i privat verksamhet har 80 procent av anställningarna under 2007 varit heltidsanställningar.

Nystartsjobb

• Nystartsjobben inom offentlig sektor börjar gälla 1 januari 2008.

• Gäller alla sorters anställningar: tills vidare-, prov- och visstidsanställning.

• Gäller dem som är 25 år eller äldre och som varit arbetslösa, sjukskrivna, deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program, haft sjuk- eller aktivitetsstöd eller fått ekonomiskt bistånd i minst ett år samt dem som varit anställda på Samhall på heltid i minst ett år.

• För ungdomar mellan 20-25 år är tidsgränsen sex månader.

• Gäller också dem som beviljats uppehållstillstånd som flykting eller anhöriginvandrare under de senaste tre åren.

• Nystartsjobben söks via arbetsförmedlingen, men behöver inte ha förmedlats via den. Lönen ska vara kollektivavtalsenlig, LAS gäller.

• För arbetsgivaren innebär nystartsjobbet att den slipper betala arbetsgivaravgift under lika lång tid som den nyanställde varit borta från arbetslivet. Vissa maxtider finns dock.

• Många av de vanligaste frågorna om nystartsjobb får svar på webbplatsen: www.nystartsjobb.se som ams håller i.