svar: Under tiden i plusjobb betalas aktivitetsstöd från försäkringskassan. Det är troligt att aktivitetsstödets storlek minskar när du går ner i tjänst. Du bör höra efter med arbetsförmedlingen och försäkringskassan.