– Vill kommuner och landsting ha respekt för kundvalsmodeller får det inte gå till så här, säger Lars-Åke Almqvist, Kommunals förste vice ordförande.
Stockholms läns landsting skrev år 2005 in i allmänna villkor för vårdavtal: yttrande- och meddelarfrihet skall gälla för anställda hos privata vårdgivare i samma omfattning som för offentligt anställda. Det vill säga man ska kunna tala med media om förhållanden på arbetsplatsen utan att någon får efterforska vem som läckt uppgifterna.

Nu har detta meddelarskydd försvunnit. Det finns inte i regelböckerna för Vårdval Stockholm. Det drabbar de många privatanställda på Stockholms husläkarmottagningar och vårdcentraler. Något som Kommunal reagerar starkt på.
– Vi kommer att motverka alla modeller med kundval och upphandling där de anställda inte har samma rättigheter som de inom offentlig regi, säger Lars-Åke Almqvist.

I en fullmäktigedebatt nyligen sade landstingsrådet Filippa Reinfeldt att det inom privat verksamhet kan handla om affärshemligheter, därför är meddelarskyddet starkare för de offentligt anställda. Hon hänvisade också till de allmänna villkoren från 2005. Något som fick vänsterpartiets Birgitta Sevefjord att påpeka att sådana krav inte längre ställs, något som är känt på förvaltningen.

Folkpartiets Maria Wallhager säger till Kommunalarbetaren att hon i en utvärdering av Vårdval Stockholm kommer att se över meddelarskyddet.
Andreas Eriksson, pressekreterare hos moderaterna, meddelar att tjänstemän kommer att undersöka om det behövs ett förtydligande och i så fall ändra i regelboken för Vårdval Stockholm.

Socialdemokraterna i landstinget har föreslagit att de borgerliga politikerna gemensamt ska uppvakta regeringen för att ändra lagen så att även privatanställda får meddelarskydd, men fått nej från de borgerliga, enligt pressekreterare Magnus Ljungqvist.

Kommunal har under årens lopp försökt förmå de privata arbetsgivarna att skriva in meddelarfrihet i kollektivavtal men hittills inte kommit någon vart.
– Vi kommer att driva meddelarskyddet stenhårt, dels för att på sikt få en lagändring, dels för att påverka kommuner och landsting, säger Lars-Åke Almqvist.

Meddelarskydd

Offentligt anställda har enligt lag meddelarfrihet/meddelarskydd. De kan berätta för tidningar om missförhållanden på sitt jobb utan att arbetsgivaren kan efterforska källan. Någon sådan lag finns inte för anställda hos privata arbetsgivare.

Vårdval Stockholm
införs från och med första januari. Invånare ska kunna välja vårdgivare. 523 vårdgivare har sökt att bli godkända (auktoriserade). I oktober var redan 375 godkända. De krav och villkor som landstinget ställer på dessa finns utförligt redovisat i regelböcker. Ingenstans står det något om meddelarskydd.