Stockholms läns landsting med landstingsrådet Filippa Reinfeldt i spetsen ändrar nu reglerna för hur sjukvårdspengarna ska fördelas. Tidigare har områden där många människor med låg utbildning, låg inkomst eller många invandrare bor fått extra pengar. Detta försvinner nu, bara områden med en hög andel gamla får extrapengar.
Stadsdelen Tensta i Stockholm tillhör de områden som får mindre pengar. Jag har själv arbetat på Tensta vårdcentral och vet hur krävande det kan vara att ge vård. Ett exempel: Invandrarföräldrar vill genast träffa en läkare när ett barn får en infektion. Erfarenheten från hemlandet är att en vanlig infektion kan vara livshotande. Språksvårigheter gör att det tar tid att ställa diagnos och informera och lugna föräldrarna. I områden som Tensta kan man därför förutspå att den nya ordningen leder till sämre vård.

Medlet att åstadkomma rättvisa är enligt den borgerliga ledningen det ”fria valet”. Vårdgivarna (vårdcentraler, läkare) väljer var de vill etablera sig och invånarna i sin tur väljer var de vill ha sin bassjukvård.
Om vårdgivarna slår sig ner i ”vårdlätta” områden som Östermalm eller Täby, kan invånarna i Tensta skriva in sig där – om de har råd och tid att åka dit, vilket inte är självklart. Allvarligare är dock att det fria valet kan locka oseriösa vårdgivare till Tensta. I ”vårdtunga” områden där vårdcentralen pressas till bristningsgränsen uppstår nämligen en nisch som kan locka mindre nog­räknade aktörer. Rätten att skriva ut medicin och sjukskriva kan utvecklas till en lönsam verksamhet. Bluffmakare kan slinka igenom landstingets och försäkringskassans kontroll. Oroliga föräldrar har ingen möjlighet att genomskåda att undersökningen inte var så grundlig eller att antibiotikan till barnet var onödigt.

Vård måste ges på lika villkor till alla stockholmare oavsett var i länet man är bosatt. De privata vårdgivarnas intressen får inte gå före vår och våra barns hälsa.

Nalin Pekgul,
ordförande i socialdemokratiska kvinnoförbundet.