svar: Arbetsgivaren har rätt att kalla till möten. Om mötet berör arbetstagaren personligen, har han eller hon rätt att ha med en facklig representant på mötet.
Allmänt kan man säga att arbetsgivare har rätt att göra anmälan om det finns misstanke om brott, försummelse eller misstag i jobbet. Dessa anmälningar ska sedan leda till en utredning om vad som verkligen hänt. När det gäller omplacering utan arbetstagarens medgivande ska det finnas så kallad saklig grund. Detta går att pröva med förhandlingar och till sist rättsligt. Ta kontakt med lokala fackliga företrädare för att få hjälp.