svar: Givetvis kan arbetstagaren be arbetsgivaren om att få en tjänst på ett annat ställe inom kommunen, men det är inte säkert att arbetsgivaren kan uppfylla önskemålet. Om det går att genomföra, kan man säga att en omplacering skett på arbetstagarens önskemål. Däremot finns inget som benämns ”omplaceringsfall.”