svar: Kommunals avdelningar ansöker om rättshjälp när någon medlem vänder sig till den lokala organisationen med begäran om hjälp i försäkringsärende. Sedan beslutar förbundet om det är möjligt att driva ärendet med framgång. Visar det sig att det inte är möjligt avslås begäran om rättshjälp och avdelningen meddelas beslutet. Det är viktigt att medlemmen är delaktig i processen. Det är självklart beklagligt att du fick beskedet dagen efter det att anståndet gick ut. Det är mycket ovanligt att sådant inträffar. Men att vara medlem
i Kommunal innebär så mycket mer än möjligheten till rättshjälp i försäkringsärenden: bland annat kollektivavtalade rättigheter om lön och anställningsvillkor, tidningen Kommunalarbetaren, studieverksamhet, regionala skydds-
ombud och så vidare.