svar: Trädgårdshortensia (Hydrangea macrophylla) har förmågan att skifta färg på blommorna beroende på markens ­ph-värde. Detta värde anger om marken är sur eller basisk och normalvärdet är bestämt till ph 7.
För att blommorna ska behålla en blå färgton behöver ph-värdet sänkas till 4,5-5,5. Detta kan du göra med hjälp av ogödslad torv och sura gödselmedel som ammoniumnitrat eller kaliumsulfat (alun). När ph-värdet är rätt antar de normalt rosafärg-ade blommorna en blå färg.
Gödsla och jordförbättra ­alltså med torv eller naturgödsel under tidig vår, så kommer plantan i gång bra. Den trivs på halvskuggig och väldränerad plats.
Underhållsvattna på sommaren och undvik för mycket ­kvävetillskott under hösten,
så får plantan god tid på sig att mogna och klarar vintern bättre.