svar: Om du får ett nytt vikariat innan årsskiftet omfattas du av de äldre reglerna för konvertering. Det vill säga, du måste då ha vikarierat i tre år under en fem-årsperiod. Efter tre års vikarierande är du dock automatiskt tillsvidareanställd. Att arbetsgivaren har anställningsstopp påverkar inte din tillvidareanställning.