De som intervjuades i TV sa ungefär att de röstat på nymoderaterna för att ge sossarna och Persson en näsknäpp och att  det nu fick vara bra. För folk for illa och det var liksom inte meningen.

Nej, inte ens Fredrik Reinfeldt, som intervjuades i TV verkade tycka om sin egen politik, utan han stod där och såg lite sorgmodig ut och talade om att det kanske uppfattas som ”brutalt”, det som alliansregeringen gjort.
Vilken självinsikt!

Men nu är det torsdag och vi är på Mynttorget i Stockholm, omgivna av regeringsbyggnaden Rosenbad, Slottet, och de folkvaldas palats. Det är lunchtid och för Kommunal är det tredje veckan med möte klockan tolv, den här gången i avdelning Stockholms regi.

Bränsle till ilskebrasan saknas inte. Det är mycket som skaver. Och i Stockholm kanske värre än på många andra håll, med utförsäljning av allmännyttan och hyresrätter samt privatisieringar och det nya Vårdval Stockholm, som ska ge patienterna makt, är det tänkt, men som också leder till uppsägningar av undersköterskor.
Och som dessutom tar bort personalens meddelarfrihet, vilket KA avslöjar i en artikel här intill.

Den här lite gråmulna dagen lyser det av röda jackor och dito kampknappar från fackligt aktiva kommunalare, som lyssnar på länsavdelningens ordförande Elisabeth Hammarstedt och Peter Jonsson, bussförare. Det handlar en hel del om privatiseringar och upphandlingar, som för bussförarna ofta medför sämre villkor, längre arbetsdagar och kortare semester, berättade Peter.

Margareta Boman, vice ordförande i avdelning Stockholm, stod och lyssnade.
– Vet du när privatisering första gången diskuterades i Kommunal? undrar hon och svarar själv: 1910, alltså ända från starten!
Privatisering har alltid diskuterats i förbundet, men de första åren endast ur brukarnas synvinkel, inte ur medlemmarnas, berättar hon.

Dan Gabrielsson, outtröttlig facklig-poliisk aktivist från Falköping, som fick med sig Kommunals kongress på en värdegrundsutbildning av medlemmarna i våras, befinner sig också på Mynttorget, i sällskap med 32 kommunalare på kurs. 

-Vi har klarat av steg 1 i vår egen värdegrundsutbildning hemma, där vi pratat om ideologi och tanken med facket. Nu är det dags att möta makten i Stockholm och se att det inte är så dramatiskt, säger han. LO har fått besök, nu väntar Riksdagen, där Dan hoppas se några av kursdeltagarna själva så småningom.

Dan har visionen klar även lokalt:
Fem nya s-märkta kommunalare eller andra LO-medlemmar i fullmäktige i Falköping efter nästa val vore inte heller så dumt. Det kan göra skillnad, om man vill minska klassklyftorna!