svar: Arbetstidslagens bestämmelse, att alla arbetstagare ska ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar (dygnsvila), kan inte avskaffas på det sätt du beskriver. Det finns däremot möjlighet att göra av-steg från bestämmelsen om ­dygnsvila genom kollektivavtal på central nivå. Vidare kan Arbetsmiljöverket, om det finns särskilda skäl, medge avvikelse från bestämmelsen i form av så kallad dispens. Det får dock inte medföra att mindre förmånliga villkor ska tillämpas för arbetstagarna än de som följer av EU:s arbetstidsdirektiv.