SVAR: Arbetsvillkoret är detsamma för alla. För att klara det krävs att du det senaste året antingen har arbetat minst sex månader och att dessa månader måste innehålla minst 80 timmars arbete. Eller att du har arbetat minst 480 timmar under en sammanhängande period av sex månader och att varje månad då innehåller minst 50 timmars arbete. Men förutom arbetade/betalda timmar får också ferielön från din lärartjänst inräknas i arbetsvillkoret.