svar: Nej, det stämmer inte att 75 procent räknas som heltid. Anledningen till att du inte har rätt till ersättning bör framgå av ett beslut från a-kassan. Kontakta kassan om du inte fått något beslut!