SVAR: Din arbetsgivare tillämpar bilaga J, som är den nya benämningen på före detta bilaga H.
Det innebär att för halva jourpasset betalas lön plus ob-ersättning och för den andra halvan betalas endast jourersättning.
Från årsskiftet betraktas även jourpasset som arbetad tid. Men det innebär inte med automatik att du också får lön för den tiden. Arbetstidslagen reglerar bara tiden och inte ersättningen som utgår för den arbetade tiden.
Vi har under många år i våra avtalsförhandlingar krävt att all den tid som man befinner sig på sitt arbete ska betraktas som arbetstid och således även betalas som det. Tyvärr har vi ännu inte lyckats nå dit, men vi ger inte upp utan ställer samma krav nästa avtalsrörelse.