SVAR: Arbetsgivare kan med stöd av kollektivavtal eller lagen om anställningsskydd utdela en skriftlig varning till en arbetstagare. Varningen är en skriftlig tillsägelse om förändring och förbättring. Kommunal kan begära förhandling med arbetsgivaren om skäl för varning inte föreligger. Det går inte att centralt svara på om skäl för varning förelåg eller inte i din mans fall, så han ska vända sig till sin sektion.