LOs chefsekonom Dan Andersson håller dock inte med.
– Det är en för negativ bedömning. Jag tror den ligger en halv procent lägre.
Lönerna har ökat snabbt, jämfört med tidigare avtalsperiod, konstaterar KI. 2007-2009 blir snittökningen 4,6 procent jämfört med 3,1 föregående avtalsperiod. Orsaken är den starka arbetsmarknaden och den ökade efterfrågan på arbetskraft.

Avtalsrörelsen 2007 har dock inte bidragit till att pressa tillbaka arbetslösheten, säger KI, vars analys visar att parterna tagit ungefär samma grad av samhällsekonomiskt ansvar som under de senaste avtalsrörelserna.
– Intressant, mycket intressant är Dan Anderssons kommentar om KIs bedömning. Vad de säger är att samhällsekonomin har klarar avtalshöjningarna. Det är ju inte precis vad Svenskt Näringsliv sa.