I parken som ägs till viss liten del av de anställda själva finns tolv helårsanställda och cirka 250 säsongsanställda.
Och det är i huvudsak om de senares löner som Furuvik är oense med Kommunal.

– Vi har avtal på nästan alla djurparker i Sverige. Man skulle kunna tycka att det borde finnas en djurparksavtal. Idag har var och en sina avtal, säger Bondelid.
– Men jag vill betona att vi inte har varslat om några stridsåtgärder från Kommunals sida, säger Christina Bondelid.
Om cirka 14 dagar kommer Medlingsinstitutet att ta itu med ärendet.