Falu kommun ville först att skolmaten till skolan i Svärdsjö i Dalarna skulle lagas i centralkök och transporteras dit i bil.
Men Camilla Sparring, anställd i hemtjänsten och själv mamma till skolbarn ansåg att matkvalitén blev sämre. Hon startade en protestaktion mot nedläggningen av skolköket i Svärdsjö och fick till slut politikerna att ändra sig. Skolmaten fortsatte lagas i skolans kök.

Nu har hon också gett sig in i kampen för maten till de gamla som bor hemma.
– Den lagas efter den så kallade cook-and-chill-metoden. Efter tillagning kyls den snabbt ner till under +3 grader och sedan får inte den kylkedjan brytas förrän den har nått fram till den som ska äta, berättar Camilla.
– Så har inte skett här i Svärdsjö. Vi har fått med oss maten i bilarna när vi kört ut utan kylning. I somras kunde det bli upp till 50-60 grader varmt i bilarna, så då säger det sig självt att idén med den metoden blivit fiasko. Det finns flera fall där de gamla blivit dåliga i magen av maten, uppger Camilla.

När politikerna till slut sa ja till maten i skolan vill hon att pensionärerna som bor hemma också ska få maten från skolans kök i stället för i kylda lådor.
– De som orkar borde också få chans att komma till skolan och äta. Då skulle det bli färre att köra ut maten till. De som inte orkar ska inte riskera hälsan med dåligt kyld mat, understryker hon.

Under hösten har matlådorna körts till pensionärerna från ett kök i Ludvika till ett annat ställe där personal packat om den. Därifrån till Svärdsjö där hemtjänstpersonalen tagit över och kört ut den till ett 50-tal pensionärer. Totalt får cirka 350 personer i kommunen hem koka-kyl mat i lådor.
– Kommunen har inte klarat den obrutna kylkedjan som är så viktig för den kylda maten när det är så många inblandade, säger Camilla.

När Camilla så uppmärksammade problemet beslöt kommunens ansvariga att köpa in kylklampar av sommarutflyktsmodell.
 – En till varje låda. Det kanske fungerar på vintern, men knappast om sommaren, säger Camilla som inte tänker ge sig förrän de äldre får anständig mat.

– Trots att maten till de gamla lastas om flera gånger innan de kommer upp på matbordet har vi inte fått några uppgifter om att den skulle ha blivit skämd, säger Anneli Ritäkt, ansvarig på Falu kommun.
– Det är klart att maten måste klara kvalitetskraven, både temperatur och annat.
Vi är ändå tacksamma för att Camilla har uppmärksammat oss på det här. Vi ska se över rutinerna, säger Ritäkt.

Vad är cook-chill?

Cook chill är ett system för matlagning i storhushåll, framför allt använt i storkök som bl a levererar kyld mat till skolor osv.
Cook chill innebär att mat tillagas på traditionellt sätt och sedan snabbt kyls ned till mellan 0°C och +3°C. Maten förvaras härefter i en temperatur mellan 0°C och +3°C till dess den ska serveras.
Maten får förvaras i högst fem dagar inklusive tillagnings- och konsumtionsdag.
Om maten ska konsumeras varm måste den återupphettas till +70°C. Serveringen ska påbörjas inom 15 minuter efter upphettningen. Temperaturen på maten får aldrig understiga +63°C vid serveringstillfället. Mat som inte konsumerats får inte gå tillbaka till kylförvaring eller hettas upp igen.

Källa: Livsmedelsverket