SVAR: Pengar för omkostnader som dagbarnvårdaren erhåller från kommunen är en ersättning som ska täcka kostnaderna som dagbarnvårdaren har för barnets vistelse. Den ska inte ingå i beräkningen av inkomsten.