Kommunerna och landstingens verksamheter går i år med de största överskotten på många år. Nästan 4 procent eller dubbelt så mycket som anses behövas till investeringar och pensionsutbetalningar.
Det visar höstens ekonomirapport från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Men inom kort kan den bilden förändras drastiskt. Det behövs inte mycket för att det kan bli förluster om några år.
Skatteinkomsterna har stigit i takt med att allt fler jobbar i Sverige. Frågan är om Riksbanken och de politiska beslutsfattarna kommer att tillåta att arbetslösheten sjunker så mycket mer. Lägre arbetslöshet anses driva upp inflationen.

Under nästa år tror chefekonom Clas Olsson att antalet arbetande timmar slutar växa i Sverige. Det slår mot skatteinkomsterna.
Blir det en ekonomisk lågkonjunktur, som det brukar bli efter högkonjunkturer, drabbas kommunerna och landstingen genom mindre skatteinkomster. I SKL:s prognoser finns dock inte det alternativet med. Clas Olsson tror på en inbromsning men inte på lågkonjunktur i Sverige.

Avgörande för kommunernas och landstingens ekonomi efter nästa år blir om finansminister Anders Borg skjuter till mer pengar, högre statsbidrag. I den senaste budgeten finns det inga signaler om det.
Om inte statsbidragen höjs sker en urholkning av kommunernas och landstingens ekonomier. Verksamheterna blir dyrare, när priser och löner går upp, men ”statsbidragspåsen” innehåller inte fler kronor.

Nästa år ger regeringen 5 miljarder kronor till. Men den höjningen utlovades redan under valåret 2006, och av den dåvarande röd-gröna majoriteten.
Statsminister Fredrik Reinfeldt lovade i valrörelsen att prioritera välfärdstjänsterna. Han utlovade att ge mer än socialdemokraterna. Men några initiativ till att höja de generella statsbidragen mer har inte regeringen Reinfeldt tagit.

KA frågade SKL:s ordförande Anders Knape, som liksom stats- och finansministrarna är moderat, om han är besviken.
– Jag tycker att det är fel att man inte tydligare aviserar att vi kommer att få ett resurstillskott. Jag är övertygad om att vi kommer att få det. Ett besked skulle underlätta vår planering.

Du tycker att det är fel, men hade du andra förväntningar?
– Förhoppningar kan man alltid ha.
I SKL:s prognos växer Sveriges ekonomi med 3 procent nästa år. Verksamheterna som kommunerna och landstingen står för växer bara med 1 procent. Hälften beror på ökade behov på grund av befolkningsutvecklingen.