Minst 48 undersköterskor tvingas lämna sina jobb. Exakt hur många det blir vet ingen, förhandlingar pågår.
– Det är fullständigt kaos, många är oroliga för att inte få tag på patienter som listar sig, säger Lilian Karlsson, sektion 9, Kommunal Stockholm.

Med Vårdval Stockholm baseras ekonomin på hur många patienter som listat sig. Besök hos en sjuksköterska ger högre ersättning än hos en undersköterska.
Erfarna undersköterskor kan ligga på samma lönenivå som nya sjuksköterskor.
– Helt klart påverkar det hur många som får vara kvar, säger Lilian Karlsson.
Osäkerheten inför vad som ska hända tror hon kan leda till att primärvården tappar kompetens.
– Många känner sig svikna av landstinget, nu väljer de att göra något annat.

Läget i Stockholm

Antal vårdcentraler: 114.
Antal undersköterskor: 375.
Minst 48 riskerar jobbet.
Omkring 100 undersköterskor riskerar jobbet om närakuterna läggs ner.
Övertaliga omplaceras, får utbildning, avgångsverderlag eller avtalspension.
Uppgifterna gäller privata och landstingsdrivna vårdcentraler. Alla privata är dock inte inräknade.

Källa: Kommunal Stockholm sektioner 9, 30 och 77.