Fackförbundet Tehy har godkänt det medlingsbud som innebär lönepåslag mellan 22-28 procent under en fyraårig avtalsperiod. Tehy-medlemmarna får dessutom en julbonus på 270 euro (drygt 2500 kronor).
Under det första året av avtalet höjs lönerna i tre omgångar, vilka sammanlagt ska ge en lönehöjning på 10 procent, skriver den finska nyhetsbyrån FNB.
Tehys ursprungliga krav var löneökningar på 24 procent.

Om uppgörelsen inte hade nåtts hade 12 500 vårdarbetare, merparten sjuksköterskor men också ambulansförare och skötare, lämnat sina arbeten vid midnatt. Eftersom de är förhindrade att strejka med hänsyn till patienternas väl och ve har de använt massuppsägningar som vapen.
Det i sin tur ledde till att finska riksdagen i fredags fattade beslut om en tillfällig undantagslag som skulle tvinga vårdarbetarna tillbaka i arbete. När medlingsbudet nu godkänts behöver dock lagen inte användas.

Avtalet gäller endast dem som är medlemmar i Tehy och är inte en del av det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet.
Fackförbundet Tehy har 124 000 medlemmar, av dem är 80 procent kommunanställda, 94 procent är kvinnor.