Hon är en av minst 48 under­sköterskor som riskerar jobbet med Vårdval Stockholm, det nya ersättningssystem som införs efter nyår.
– Jag känner mig illa behandlad, kränkt, säger Leena Ljung­berg-Olsson.
Hon är tillsammans med undersköterskan Monica Ny­borg navet i Spånga-Tensta, där barna­vårdscentral och barnmorskemottagning ligger vägg i vägg. Det är dem familjerna möter först. Området är mångkulturellt, många behöver tolk. Familjerna har många frågor som undersköterskorna kan svara på i väntrummet.

Med Vårdval Stockholm förändras ekonomin och alla undersköterskor ska bort. Vad som händer med dem är oklart.
– Det är förlamande, jag sitter som i en glaskupa och har ingen aning om vad som händer, säger Leena Ljungberg-Olsson.
Hon är 59 år och har jobbat på barnavårdscentralen i Spånga-Tensta i 23 år, de som var bebisar då har nu blivit mammor.
– Jag är jätteledsen, jag som alltid behövts är plötsligt övertalig.
Efter 38 år i landstinget är inte detta vad hon tänkt sig.
– Jag vill inte ha ett dåligt slut.
Monica Nyborg, 52, hoppas på ett jobbsökarprogram.
– Det här är en chans att se sig om efter något nytt, säger hon.
Besvikelsen är stor över att jobbet försvinner när Monica Nyborg vet vilket stöd familjerna i området behöver.

Besked om undersköterskorna kommer nu i november, tror Ewa Callenfors, verksamhets­chef. Budgeten krymper med 5,5 miljoner kronor.
– Tidigare fanns en fast ersättning som baserades på socio-ekonomiska faktorer, nu är ersättningen för all verksamhet lika. Det här valet är det bästa för att upprättahålla en god vård.

Sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfledt (m) har tidigare i KA förnekat att undersköterskor kommer att bli utan jobb med Vårdval Stockholm. I ett mejl via sin pressekreterare låter hon hälsa: ”Hur många läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, administratörer, kuratorer, psykologer etc en mottagning har anställda, är en viktig fråga – men det är frågor som varje verksamhetschef själv måste ta beslut om.”

Järva familjecentraler

Finns i Spånga-Tensta, Rinke­by, Husby och Kista. Barn­morske­mottagningar samverkar med barnavårdscentraler, öppna förskolan och socialtjänsten. Med Vårdval Stock­holm försvinner uppdraget att samverka och en ny modell för ersättning införs. 5,25 underskötersketjänster försvinner. Även barnsjuksköterskor och barnmorskor kan tvingas sluta.