Nu finns ett verktyg för att testa och certifiera maten i förskolorna. Sen tidigare finns en certifiering för skolmat. Verktyget finns på nätet och innehåller 38 olika frågor. Klarar förskolan 31 av de viktigaste, kan den bli certifierad och få diplom av Skolmåltidens vänner.

Det är Livsmedelsverkets råd ”Bra mat i förskolan” som är grunden till verktyget och de som blir certifierade kommer med på en lista på Livsmedelsverkets hemsida. Verktyget kan användas av personal och föräldrar som vill förbättra maten och måltidsmiljön i förskolorna.