Den finska riksdagen godkände under fredagen den så kallade ”lagen om säkerställande av patientsäkerheten vid arbetskonflikt inom hälso- och sjukvården”. Efter att ha debatterats i över fyra timmar antogs tvångslagen med röstsiffrorna 113-68. Finland har en blågrön (borgerlig) majoritetsregering som var för lagen, oppositionen röstade emot.
Lagen ska gälla under den tid fackförbundet Tehy:s ”arbetskoflikt pågår”.

Bakgrunden är att 12 500 vårdarbetare, främst sjuksköterskor men också hälsovårdare, ambulansförare och skötare tillhörande fackförbundet Tehy har sagt upp sig från sina arbeten. Massuppsägningarna är deras vapen för att kräva lönelyft på 24 procent. Då de arbetar i vården kan de inte använda strejkvapnet på vanligt vis eftersom deras yrken gör att de inte får lämna patienterna i sticket. Uppsägningarna blev då sättet att protestera.

På måndag träder deras uppsägningar ikraft och den tillfälliga undantagslagen ska alltså kunna tvinga sjuksköterskorna tillbaka till arbetet för att ”säkra patienternas hälsa”.