De nio förbundens avtalsansvariga beskriver i LO:s tidning hur de vill föra diskussionen inför avtalsrörelsen 2010.
– Vi vill manifestera att det finns ett antal förbund som står upp för en stark LO-samordning i fortsättning och som tycker att jämställdhetspotter är bra, viktiga att satsa på framåt, säger Håkan Pettersson. Han är avtalsansvarig i Kommunal.

Håkan Pettersson
Håkan Pettersson, avtalsansvarig Kommunal.

IF Metalls ordförande Stefan Löfven markerade i september att några nya jämställdhetspotter tänkte han inte ställa upp på. Hans modell var låglönesatsningar. Och IF Metalls avtalssekreterare Anders Tiderman sa en månad senare att han prioriterade samarbetet med tjänstemännen framförför LO.
– IF Metall har valt att markera offentligt och då har jag tyckt att vi som står för annan linje också talar om det.

I debattartikeln nämns inte jämställdhetspotterna vid namn. Man skriver att i samverkan inför nästa avtalsförhandling bör också faktorer som ”rättvis fördelning, jämställda löner mellan män och kvinnor, jämlikhet mellan hög och låg” vägas in.

  • Skulle inte Stefan Löfven också skriva under på det?

– Jag vet inte det. Vi har i alla fall velat manifestera det här. Förhoppning är att vi alla tillsammans inom LO ska kunna jobba med det här.

De nio avtalsansvariga vill diskutera vilken lönenorm som LO ska stå för i framtiden. Hittills har förhållandena inom industrin, i praktiken IF Metalls avtalsområde, varit utgångspunkten när LO ställt lönekrav. För något år sedan kom det en rapport från LO-ekonomer som ifrågasatte om bara exportindustrins ekonomi skulle styra normen. Det är den tråden som de nio tar upp. Men inte på ett särskilt konkret sätt:

– Det kan jag inte säga. Vi vill förutsättningslöst diskutera frågan, blir Håkan Pettersson svar på frågan hur en ny norm konkret kan påverka kommunalarnas löner.

Tryggare anställningsförhållanden och rätten till heltid är frågor som de nio också vill prioritera. Man menar att utvecklingen i samhället går mot allt mer av kortsiktighet. Anpassning och flexibilitet går för stabilitet och långsiktighet. En situation där arbetsgivarna försöker utvidga makten över de anställdas arbetsförhållanden.

Frågor om arbetsförhållanden, som rätt till heltid i Kommunals senaste förhandlingar, har ofta varit uppe på bordet när avtalsförhandlingar startat. Men i slutskedet handlar det mest bara om procent och kronor.

– Skulle vi inom LO tillsammans kunna hålla i någon sådan här kvalitativ fråga så skulle det vara lättare att få igenom det, säger Håkan Pettersson
Han vill trots allt inte se det som att det finns en splitring inför avtalsrörelsen 2010.
– Möjligtvis finns i ingången två lite olika positioner. Det är LO:s och avtalssekreterarnas roll att få ihop förbunden. Och det är inget som säger att det inte är möjligt.

  • Är det inte ett problem för LO att industrifackens avtalssekretare saknas bland undertecknarna av artikel.

– Det tycker jag inte…

  • Inte, de behövs inte?

– En svaghet blir det först om det inte blir någon LO-samordning, att de står utanför. I dag är det en styrka… man ska inte glömma bort att vi företräder olika medlemsintressen. Det gäller att hitta den största gemensamma nämnaren så att vi kan gå framåt.