Trots stora fackliga protester införde den franska regeringen möjligheten till särskilda anställningskontrakt i företag med upp till 20 anställda. Enligt dessa kontrakt kan en arbetsgivare under de två första åren utan motivering eller giltigt skäl säga upp den anställde.
Syftet med reformen var enligt regeringen att det skulle bli lättare för ungdomar och långtidsarbetslösa att få arbete.

Men ILO anser att dessa anställningskontrakt strider mot ILO–konvention 158. Den slår fast att ingen ska kunna sägas upp utan saklig grund och att anställda måste få veta skälen till uppsägningen.
Två år utan anställningstrygghet är orimligt lång tid.

LO:s ordförande Wanja Lundby–Wedin tycker att ILO:s besked är mycket välkommet.
– Även Sverige är bundet av ILO:s konvention nummer 158 och skulle fällas i ILO om motsvarande försämringar av anställningstryggheten skulle införas av regeringen. LO förväntar sig självfallet att Sveriges internationella åtagande respekteras, säger hon.