– Det här är inget man är van vid i en demokrati. Det handlar om att bekämpa våra fackliga rättigheter. Det som nu sker kommer att få konsekvenser även i framtiden, säger Sari Koivoniemi, på fackförbundet Tehys internationella avdelning.

Det är i morgon fredag eftermiddag som den finska riksdagen fattar beslut om en undantagslag, som politikerna kallar patientsäkerhetslagen. Allt tyder på att den kommer att gå igenom.

Bakgrunden är att 12 500 vårdarbetare tillhörande fackförbundet Tehy har sagt upp sig från sina arbeten. Massuppsägningarna är deras vapen för att kräva lönelyft på 24 procent. På måndag 19 november träder uppsägningarna i kraft och det är då personalen tågar ut från sjukhusen. Det handlar främst om sjuksköterskor, men också om hälsovårdare, ambulansförare och skötare.

Sedan det blev känt att politikerna ville driva igenom en lag för att tvinga delar av personalen tillbaka till arbetet har det skett demonstrationer där vårdpersonalen lindat sig i kedjor.
– Våra medlemmar reagerar mot att de behandlas som slavar. Det är väldigt oroande när politikerna ska tvinga tillbaka människor i arbete med hjälp av hot om böter, säger Sari Koivoniemi.

Avsikten med den exceptionella lagen är att livsuppehållande vård ska kunna garanteras. Undantagslagen kan förordna en yrkeskunnig person att gå in och arbeta, men kommenderingen gäller högst i en vecka. Kravet att gå in och arbeta måste dessutom överlämnas personligen, det räcker inte med ett brev eller ett e-postmeddelande:

– Vi råder våra medlemmar att följa lagen, men varje individ kan förstås ”försvinna” så att de inte går att nå, säger Sari Koivoniemi.
Opinionen står än så länge på Tehy-medlemmarnas sida. Runt 60-70 procent av den finska befolkningen stödjer deras krav enligt olika opinionsundersökningar.

Men Sari Koivoniemi tror att det stödet snabbt kan mattas av om det inte blir någon lösning innan måndag då medlemmarna lämnar sjukhusen:
– Än så länge vänder sig folket emot politikerna. Men det kan förändras fort om det skulle ske dödsfall på sjukhusen i nästa vecka efter att vi lämnat våra jobb.
Tehy som har 124 000 medlemmar kräver löneökningar på 24 procent över 28 månaders tid.

Tehy har 124 000 medlemmar som är sjuksköterskor, hälsovårdare, barnskötare, tandskötare, tandhygienister, bioanalytiker, fysioterapeuter, barnmorskor, röntgenskötare, ambulansförare, akutvårdare, mentalvårdare och närvårdare.
Medlemmarna arbetar på sjukhus, i skolor, inom äldreomsorg, förskolor, laboratorier, läkarcentraler mm.
80 procent är kommunalanställda.
94 procent är kvinnor.