Medan moderatpolitikerna i Stockholm säljer ut delar av Stockholm Vatten till privata företag är Paris borgmästare på väg att ta tillbaka all vattenförsörjning i offentlig regi.

Nu sköts distributionen av vatten i Paris av de franska multijättarna Veolia och Suez. Detta sedan 1985. Däremot sköter staden produktionen av vatten.
Borgmästaren, den socialistiske Bertrand Delanoe, föreslår att det offentliga tar hand om hela kedjan i vattenförsörjningen för att garantera invånarna vatten av bra kvalité till ett rimligt pris.

I Frankrike har 60 procent av de franska kommunerna lämnat ut vattendrift på entreprenad till tre multinationella företag.
Enligt organisationen France Liberté Foundation betalar invånarna 27 procent mer för vattnet, när det sköts privat.